Gezondheid en ziektebeleving zijn sterk cultuur bepaald.

Dit geldt zowel voor de oorzaak van ziekte, de manier waarop klachten benoemd of gepresenteerd worden, als voor de verwachting die men heeft van een behandeling. Voorbeelden van verschillende visies zijn: ziekte als lichamelijk gebrek (nadruk op somatiek en/of somatiseren), ziekte als spanning tussen zichzelf en anderen (externaliseren), een spirituele opvatting over ziekte en gezondheid, of een meer psychologische (of biopsychosociale) opvatting die in de Nederlandse gezondheidszorg meer gangbaar is. Deze opvattingen bepalen mede de verwachtingen t.a.v. de behandeling, bijvoorbeeld een voorkeur voor medicatie, of juist bemiddeling bij conflicten.

Op deze website bieden wij handvatten aan verpleegkundigen in de GGZ om kwalitatief betere anamneses af te kunnen nemen. Hierbij wordt bij de verschillende onderwerpen uit de verpleegkundige anamnese een toelichting gegeven, waarin interculturele aandachtspunten en mogelijke verschillen tussen groeperingen kort benoemd worden.

Veel plezier met deze website,

Jorge en Bas

Informatie op deze site komt voort uit het Intercultureel Verpleegkundig Overleg, waarin verpleegkundigen uit alle divisies van Altrecht zijn vertegenwoordigd. Ook enkele leden van de werkgroep interculturele verpleegkunde van het UMCU zijn vertegenwoordigd.
Weyde, J.A.G. van der: Levensbeschouwelijke stromingen in de gezondheidszorg. Leiden, 1995.
van der Weyde is A-verpleegkundige en heeft na zijn opleiding o.a. gewerkt als stafverpleegkundige en docent verpleegkunde. Daarna heeft hij theologie gestudeerd.
Voor meer informatie: Zie ook UMC – Steenbeek, M van: De wegwijzer in religies en levensbeschouwingen voor zorgverleners.